Kaja von der Leyen

Kaja von der Leyen er samfunnsøkonom og seniorforsker ved Senter for økonomisk forskning. Hun kom til oss 1. august 2021 og har arbeidet med forskningsprosjekter for offentlige og private oppdragsgivere siden 2015. Noen av disse prosjektene har hun ledet. I tillegg har hun mange års erfaring med samfunnsøkonomisk analyse fra Finansdepartementet og OECD.

Tematisk har hun jobbet med et bredt spekter av samfunnsøkonomiske problemstillinger, en rød tråd er imidlertid empiriske evalueringer av offentlige tiltak.

Kajas motivasjon er ønsket om en offentlig debatt som er basert på kunnskap. Der kunnskapen ikke finnes enda, bør ryggmargrefleksen være: Hvordan kan vi skaffe et objektivt og kvalitetssikret grunnlag for å treffe viktige beslutninger for samfunnet?