Avsluttet prosjekt

Samfunnsøkonomisk analyse av Totalberedskapskommisjonens anbefalinger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Totalberedskapskommisjonen
Periode
01.11.2022 - 02.05.2023
Prosjektets økonomiske ramme
kr 1 750 000,-

Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best muligsamlet utnyttelse av beredskapsressursene.

NTNU Samfunnsforskning AS – i samarbeid Asplan Viak AS – bistår kommisjonen med samfunnsøkonomiske vurderinger, hovedsakelig av effektene av kommisjonens anbefalte tiltak.