Avsluttet prosjekt

Fra leie til eie i Trondheim

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken
Periode
08.04.2019 - 15.11.2019

​Prosjektets formål er å gi økt innsikt og kunnskap om hvordan "Fra eie til eie-modellen" i Trondheim har fungert. Denne modellen tar utgangspunkt i at beboere i kommunale utleieboliger, og som har potensiale for å selv å kunne eie den boligen de bor i, får bistand og hjelp fra kommunen til å kjøpe sin egen bolig. Trondheim kommune har over en tiårsperiode jobbet med denne metodikken. Et mål med dette prosjektet er å evaluere erfaringer med arbeidet gjennom å studere hvilke virkninger det har hatt for beboerne, men også for kommunens boligsosiale arbeid.

Studiens mål er å synliggjøre, systematisere og dokumentere erfaringer fra beboerne, og se dette opp mot kommunens arbeid med å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet over fra å leie kommunal bolig til å bli eiere av egen bolig.​