Fra kommunal leietaker til boligeier : Erfaringer med leie til eie i Trondheim kommune

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-603-2

​Trondheim kommune har i en tiårsperiode hatt en leie til eie-ordning for vanskeligstilte i boligmarkedet, og som leier bolig av kommunen. Målgruppen for ordningen er leietakere i kommunale utleieboliger med stabil inntekt og en økonomi som tilsier at de kan ha et potensiale for å eie en bolig. De leietakerne som både ønsker og har økonomisk mulighet til å eie bolig, tilbys å kjøpe den kommunale utleieboligen de bor i, med bistand fra ansatte i Trondheim kommune gjennom kjøpsprosessen.

I perioden fra 2009 og fram til 2018 har rundt 250 leietakere kjøpt bolig av kommunen. I denne studien ser vi nærmere på hvilke erfaringer og opplevelser et lite utvalg av de som har kjøpt bolig av kommunen har med leie til eie-ordningen i Trondheim. Det undersøkes også hvordan det har gått med dem. I tillegg retter studien oppmerksomhet mot hvordan kommuneansatte i Trondheim erfarer og vurderer at denne arbeidsmetoden fungerer. Det er brukt kvalitative intervju som metode i studien. ​