Avsluttet prosjekt

Utvikling og gjennomføring av levekårsundersøkelse av barn i asylsøkerfasen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Periode
29.10.2013 - 01.06.2015