Avsluttet prosjekt

Direkteplassering av enslige mindreårige

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)
Periode
04.01.2012 - 04.01.2013
​Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomfører i perioden 2011-2012 et pilotprosjekt hvor 30 enslige mindreårige asylsøkere skal plasseres direkte ut i seks kommuner, uten at de må vente på vedtak om opphold før de plasseres. Formålet med pilotprosjektet er å redusere ventetiden i mottak for enslige mindreårige, slik at de raskere kan etablere seg i en kommune, med skolegang og annen integrering. Planen er at de enslige mindreårige skal bli boende i kommunen dersom de får innvilget oppholdstillatelse. NTNU Samfunnsforskning skal, på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), gjennomføre en følgeevaluering av pilotprosjektet. Formålet med evalueringen er å gi tilbakemelding underveis og i etterkant av pilotprosjektet, om det fungerer etter hensikten og hvilke konsekvenser det har for involverte parter.