Avsluttet prosjekt

Evaluering av MinoUng

Bidragsytere
Periode
03.01.2022 - 15.09.2022

MinoUng er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Det ble startet opp skoleåret 2018-2019, med en prosjektperiode på 3 år. Prosjektet gir et felles opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom som ved oppstart er 16-20 år og som ikke har faglige forutsetninger for å starte i ordinære Vg1 tilbud. MinoUng bygger på tanken om kombinasjonsklasser som skal gi innvandrerungdom en mulighet til å styrke det faglige grunnlaget sitt og innholdet i tilbudet er primært grunnskoleopplæring og karrierelæring. Kombinasjonsklasser er samtidig plassert på en ordinær videregående skole, slik at de unge innvandrerne får gå på skole med jevnaldrende norskspråklige ungdommer. I Trondheim tilbys MinoUng/kombinasjonsklasser ved Heimdal og Charlottenlund videregående skoler.

Hovedformålet med evalueringen av MinoUng er å gi et vurderingsgrunnlag for videre samarbeidsform for dette opplæringstilbudet. Problemstillinger som skal belyses omhandler blant annet samordning mellom kommune og fylke, samt praktiske utfordringer knyttet til organisering, inntak, økonomi, IT-løsninger og lignende. Evalueringen skal undersøke om elevene har blitt mer integrerte og om samhandlingen med majoritetselevene har økt. Vi skal også se på om eleven har blitt mer forberedte på ordinær videregående skole og om de har blitt bedre i stand til å velge riktig utdanningsløp.