MinoUng - Evaluering av forsøk med opplæringstilbud til minoritetsspråklig ungdom

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-692-6 (trykk) 978-82-7570-693-3 (web)

MinoUng er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkes-kommune, for å gi et felles opplæringstilbud til minoritetsspråklige ungdommer. Det ble startet opp skoleåret 2018-2019, med en prosjektperiode på 4 år. Vi er et forskerteam ved NTNU Samfunnsforskning som fikk oppdraget med å evaluere dette prøveprosjektet da det nærmet seg slutten av prosjektperioden våren 2022. Hovedformålet med evalueringen var å gi et vurderingsgrunnlag for videre samarbeidsform for opplæringstilbudet.