Avsluttet prosjekt

Tidlig Trygg i Trondheim

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NFR
Periode
01.01.2006 - 31.12.2020

Tidlig Trygg i Trondheim

​Tidlig trygg i Trondheim (TTiT) er et forskningsprosjekt som identifiserer risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykisk helse hos barn i et representativt utvalg av 1000 fireåringer. Disse blir undersøkt på nytt annethvert år.

Publikasjoner
tilknyttet dette
prosjektet