Avsluttet prosjekt

Helhetlig oppfølging av nyankomne elever

Bidragsytere
  • Kristin Thorshaug
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
IMDI
Periode
14.10.2013 - 28.02.2014
​Forskningsprosjektet omhandler oppfølging av nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Formålet med prosjektet er å gi systematisert og økt kunnskap om situasjonen til nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og rammene som påvirker gruppens mulighet til å lykkes med sin skolegang og til å fullføre skolen på videregående nivå.