Pågående prosjekt

Evaluering av Future Trondheim

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trondheim kommune
Periode
13.07.2007 -
​Future er et rusforebyggende tiltak for og med ungdom. Det er et tiltak der ungdom selv er i sentrum i alle delene av arbeidet. Ungdom rekrutteres som frivillige fra et eller flere ungdomsmiljøer. På denne måten får Future muligheten til å etablere kontakt med ungdom i ulike miljø og drive rusforebyggende arbeid. Evalueringen har sett nærmere på Futures tiårige historie, innholdet og metodikken i arbeidet de gjør, og forholdet mellom aktører, roller og relasjoner.