Fra ekstase til fremtid- Future Trondheim

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
​Rapporten beskriver Futures historie og rusforebyggende arbeid, og er skrevet på oppdrag fra Ungdomsbasen i Trondheim kommune.