Avsluttet prosjekt

Prosjekt Leksehjelp

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF
Periode
01.07.2009 - 07.10.2011
​Røde Kors leksehjelpen er etablert som et godt og solid hjelpetilbud i mange byer og tettsteder. I dette prosjektet har vi undersøkt leksehjelptilbudet ved ORKIS og Mortensrud i Oslo, i Trondheim og på Notodden. I tillegg gis en oversikt over ulike leksehjelpordninger i resten av landet. Resultater fra evalueringen viser at leksehjelptilbudet, i tillegg til å gi skolefaglig bistand, også dekker langt flere behov hos barn og unge. Spesielt gir leksehjelpen et viktig bidrag til mange minoritetsspråklige elever som trenger språklig og faglig oppfølging utenfor hjemmet. Leksehjelpen er således et nyttig supplement til undervisningen i den ordinære skole.