Avsluttet prosjekt

Lederutviklingsprogram utdanningsledelse

Oppdragsgiver
NTNU
Periode
01.02.2013 - 30.11.2013
Avdeling
Studio Apertura
​Hensikten med prosjektet er å evaluere pilotutgaven av Lederutviklingsprogram i utdanningsledelse som gjennomføres i regi av NTNU våren 2013. Gjennom å utforske både programtilbyders intensjoner og deltakernes opplevelse av lederutviklingsprogrammet vil programmets relevans for utdanningsledelse i praksis belyses. Formålet med evalueringen er å gi innspill til forbedringer og utvikling av programmet.