Lederutviklingsprogram for utdanningsledelse

Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-355-0
Avdeling
Studio Apertura
Rapporten er en evaluering av «Program for utdanningsledelse» som er etsamlingsbasert lederutviklingsprogram i Universitets‐ og Høyskolesektoren. Programmet er etpilotprosjekt organisert av NTNU første halvdel av 2013, og en oppfølging av konferansen omutdanningsledelse som ble arrangert av NTNU i september 2012. Pilotprosjektet ble finansiert avSAK‐midler fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen ble gjennomført i perioden januar‐oktober2013.