Avsluttet prosjekt

Kandidatundersøkelse Fagskolene

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet
Periode
25.05.2016 - 31.12.2016
​NTNU Samfunnsforskning skal sammen med Senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomføre en kandidatundersøkelse av fagskoleutdanninger. Fagskolene er en mellomliggende utdanning mellom videregående og høyere utdanning, og er yrkesrettet, og uteksaminerer om lag 6000 kandidater i året. Fagskolene har gradvis fått en tydeligere rolle i diskusjonen om fremtidens arbeidsmarked. Gjennom to tidligere kandidatundersøkelser, NOU-er , offentlig debatt om hva slags formell uttelling fagskolene skal gi og undersøkelser av behovet for ulike typer kompetanse i fremtidens arbeidsmarked har fagskolene fått en tydeligere posisjon i offentligheten. Samtidig finnes det lite forskning på fagskolenes rolle og status, og lite kunnskap om fagskoleutdannedes arbeids- og utdanningskarrierer. Derfor skal prosjektgruppen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomføre en kandidatundersøkelse og analysere av registerdata om fagskolekandidater, og deres arbeidsmarkedstilpasning og videre studier.