Avsluttet prosjekt

Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF Teknologi og samfunn
Periode
01.06.2018 - 31.12.2019

Dette følgeforskningsprosjektet skal innhente kunnskap, erfaringer og evaluere etablering og drift av de to første omsorgs- og behandlingsinstitusjonene som etableres for barn og unge med behov for varig omsorg og psykisk helsehjelp utenfor hjemmet. Hensikten med følgeforskningen er å innhente kunnskap, erfaringer og evaluere etablering og drift av de to omsorgsinstitusjonene som først etableres (2018) for å kunne gi godt begrunnede innspill ved etablering og drift av ytterligere tre andre institusjoner (etablering i løpet av 2020). Sammenfattet vil vi i følgeforskningsprosjektet (i) Gjennomgå forberedelsene og gi en beskrivelse av situasjonen før institusjonene starter opp, og basert på dette vurdere om grunnlaget er tilstrekkelig for å sikre en god implementering, (ii) Følge etableringen og driften av de to institusjonene gjennom prosjektperioden for å gi innspill til etablering av de tre neste institusjonene som skal etableres.

Prosjektet gjennomføres av en forskergruppe fra SINTEF (avd. Helse og Byggforsk) og NTNU Samfunnsforskning (avdeling Mangfold og inkludering). Line Melby ved SINTEF er prosjektleder for prosjektet.