Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapport

​Opprettelsen av pilotprosjektet "Nytt institusjonstilbud" har sin bakgrunn i et ønske om å bedre den psykiske helsehjelpen til barn og unge i barnevernet. Det er godt dokumentert at barn og unge i barnevernet har høy forekomst av psykiske lidelser. Samtidig tyder forskning på at helsetilbudet til denne gruppa er utilstrekkelig. I følgeforskningsprosjektet som vi her oppsummerer resultater fra, har vi fulgt de to pilotinstitusjonene Bodø behandlingssenter og Lunde behandlingssenter i perioden oktober 2018 til februar 2020.