Avsluttet prosjekt

Spillavhengighet hos barn og unge mellom 10 og 16 år

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, SPILLFORSK
Periode
01.01.2019 - 01.07.2020
​ ​Det skal gjennomføres en studie (med utgangspunkt i Tidlig Trygg i Trondheims datamateriale), der følgende problemstillinger skal belyses; 1. Hvilke faktorer øker eller minsker risikoen for at ungdommer (10-16 år) utvikler spillavhengighets problemer?Her ønsker vi blant annet å se på faktorer i hjemmet og forhold knyttet til ungdommen 2. Hvilke konsekvenser fører spillavhengighet til? Her ønsker vi blant annet å se på psykisk helse, sosiale ferdigheter, relasjoner til jevnaldrende og familie, søvnproblematikk, fysisk helse. ​