Avsluttet prosjekt

Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)
Periode
10.12.2013 - 31.03.2015
​Bakgrunnen for prosjektet er BLDs arbeid for å bedre barn og ungdoms oppvekst- og levekår, og målsettingen har vært å undersøke ulike tiltak som har som mål å inkludere barn og unge, samt skape lavere terskel for deltakelse. Videre har prosjektet ønsket å identifisere tiltak som i større grad enn andre virker effektive, og har fokusert på ti ulike case som er karakterisert som vellykkede og slik kan virke som eksempler på «gode praksiser».