Avsluttet prosjekt

Oppfølging av Tiller skole

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Periode
01.09.2008 - 01.09.2010
​Hovedmålet er å sørge for bedre gjennomføring av videregående opplæring ved Tiller skole, gjennom utvikling av relevante og interessante læringsformer og at flere elever oppnår formell sluttkompetanse. NTNU samfunnsforskning har ansvaret for oppfølgingen av tiltakene som iverksettes av Tiller skole, samt for evaluering og rapportering sammen med skolens deltakere. Samtidig rettes søkelyset mot minoritetsspråklige elever, og forskerne vil foreta en analyse av entreprenørskapsmetoden i forhold til motivasjon, trivsel, frafall og resultater for denne gruppen elever.