Avsluttet prosjekt

Evaluering av bosattarbeidet til Redd Barna

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Redd Barna
Periode
01.10.2014 - 01.04.2015
Hovedmålet med evalueringen er å se på betydningen av det frivillige arbeidet knyttet til inkludering av bosatte familier i lokalmiljøet, og i hvilken grad prosjektet kan sies å ha bidratt til at barn og unge deltar i fritidsaktiviteter og hvorvidt de føler seg trygge og inkludert i aktivitetene.

Publikasjoner
tilknyttet dette
prosjektet