En god nabo

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-422-9
​I denne rapporten sammenfattes resultatene fra evalueringen av Redd Barnas prosjekt En god nabo i Bergen og i Oslo, bydel Frogner. I En god nabo er målet å lette integreringen ved at frivillige i Redd Barna fungerer som en god nabo og blir kjent med familiene som nylig er bosatt. Hovedmålet er å gjøre barna og familien kjent med deres nye nærmiljø, hjelpe til med å få barna i familiene ut i fritidsaktiviteter og legge til rette for at barna kan fortsette i aktiviteter etter at frivillige i Redd Barna trekker seg ut.