Avsluttet prosjekt

Innsiktsarbeid ung.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Oppdragsgiver
Underleverandør for SINTEF Digital, avdeling Helse, oppdragsgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Periode
01.01.2019 - 01.03.2019
​Prosjektet vil undersøke hva ungdom er opptatt av, ønsker informasjon om og trenger hjelp med, slik dette fremgår i ung.no. Kartleggingen skal inkludere analyser av hvem som stiller spørsmål om hva, først og fremst knyttet til kjønnsforskjeller, samt hvordan kjønn gis mening og tematiseres i dialogen mellom brukere av tjenesten og fagpersonene som svarer. Prosjektet utføres av SINTEF Digital, avdeling Helse, med NTNU Samfunnsforskning som underleverandør til delrapport 2.