Avsluttet prosjekt

Barnehagen - en integrerende samfunnsinstitusjon

Bidragsytere
  • Borgunn Ytterhus
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.01.2008 - 01.01.2011

​Prosjektet studerer hvordan dagens barnehage ivaretar sitt samfunnsmandat som ”integrerende samfunnsinstitusjon” for barn med nedsatt funksjonsevne. Gjennom en representativ spørreskjemaundersøkelse til foreldre og barnehageansatte over hele landet, studeres integrering i form av organisering og tilstedeværelse, tilrettelegging, samarbeidsrelasjoner, sosial inkludering, holdninger og syn på hvordan tilbudet fungerer. I prosjektet inngår også en kvalitativ studie av en ”integrerende barnehage”. Prosjektet er et delprosjekt under paraplyprosjektet ”Barnehagen i endring. Inkludering i praksis” ved NOSEB.