Avsluttet prosjekt

Om betingelser for kvalitet i Familieverntjenesten

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne- og likestillingsdepartementet
Periode
03.04.2019 - 01.07.2019

Prosjektets formål er gjennom en kartlegging å innhente kunnskap om betingelser for kvalitet i familievernet. Søkelyset rettes mot hva ledere og ansatte i familieverntjenesten selv anser som de viktigste kvalitetskriteriene for tjenesteutøvelsen. Metodisk er prosjektet både kvantitativt og kvalitativt. I tillegg til at en spørreundersøkelse gjennomføres blant ansatte ved alle familievernkontor, vil det gjennomføres kvalitative intervjuer med et knippe ansatte ved noen utvalgte kontor. Målet med prosjektet er at kartleggingen skal kunne avdekke sentrale tema for vurdering av tjenestekvaliteten, og hvilke kriterier som bør ligge til grunn for god kvalitet i Familievernets tjenestetilbud.

Resultatene fra prosjektet vil bla. bli brukt av Familievernutvalget og inn mot deres arbeid med en NOU om Familievernet.​​