Kvalitet i familievernet : Ansattes vurderinger av betingelser for et faglig godt tjenestetilbud

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-589-9
​Dette er en rapport som formidler resultater fra en kartlegging av betingelser for kvalitet i familieverntjenesten. Kartleggingen er gjennomført blant ansatte i familievernet. Studien har sett nærmere på hva medarbeidere i familievernet mener er av betydning for å kunne levere god kvalitet i tjenesteytingen. Prosjektet har hatt som mål å få fram hva ansatte i tjenesten selv mener om betingelser og vilkår for kvalitet i sin arbeidssituasjon, og hvilke faktorer som påvirker kvaliteten i arbeidet ved familievernkontoret. Rapporten er et resultat av et oppdrag NTNU Samfunnsforskning ble tildelt våren 2019 av Barne- og familiedepartementet, på vegne av sekretariatet for Familievernutvalget. Hensikten med kartleggingen har vært å få mer kunnskap om, og et innblikk i hva ansatte i tjenesten selv mener er viktige faktorer med betydning for kvaliteten i tjenesteytingen i familievernet.