Avsluttet prosjekt

Barnevern i et LHBTI-perspektiv

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Bufdir
Periode
01.06.2018 - 30.06.2020
Målet med prosjektet er å bygge kompetanse på lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnspersoner i barnevernet. Det har tidligere vært lite forskning på hvordan denne gruppen opplever møtet med barnevernet, og hjelpen de får.