Skeive barn og unge i barnevernet : En studie av barnevernets praksis og tillnærminger

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-620-9
​Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Barnevern i et lhbti-perspektiv» som NTNU Samfunnsforskning og SINTEF har gjennomført på oppdrag fra Bufdir i perioden 2018- 2020.