Avsluttet prosjekt

Bosetting av enslige mindreårige

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken
Periode
25.11.2009 - 01.01.2013
​Antallet enslige mindreårige i asylmottak har økt kraftig de siste årene. Ved valg av boløsning skal kommunene både ta hensyn til de mindreåriges behov for ekstraordinære hjelpetiltak og oppfølging på grunn av alder, og deres opplevelser fra hjemlandet og fluktsituasjonen. Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke boløsninger som kan bidra til å sikre kontinuitet, stabilitet og rutiner for enslige mindreårige, samt hvordan boløsninger påvirkes av strategier på kommunalt nivå.