– Mobbingen påvirker hvordan elevene har det

Etter flere år med relativt stabile tall, har det de siste to årene vært en økning i antall elever som oppgir at de opplever mobbing. Det viser NTNU Samfunnsforsknings nye rapport hvor resultatene fra Elevundersøkelsen er analysert med spesielt vekt på mobbing.

Rapporten «Mobbing i skolen. Analyser av Elevundersøkelsen skoleåret 2023/24» er publisert nå og kan leses her, eller nederst i saken.

Den viser at antall elever som opplever å bli mobbet fortsetter å øke.

Samlet for alle trinn fra 5. trinn til vg3, er det 10 prosent av elevene som sier at de opplever mobbing


Året før var det tilsvarende tallet 7,3, mens det i 2021 var på 5,9 prosent.

Det vil si at det er en økning på over 4 prosentpoeng fra 2021 til 2023 i andel elever som utsettes for mobbing.

– Økningen er betydelig, og den er alvorlig. Den er alvorlig fordi det å oppleve mobbing kan gå utover både trivsel og motivasjon og da går det også utover læringen i skolen. Det viktigste er likevel at mobbingen påvirker hvordan elevene har det, sier NTNU Samfunnsforskning-forsker Christian Wendelborg.

Det er Wendelborg som har gjennomført analysene og skrevet rapporten.

Alle former for mobbing øker

Elever som svarer at de er utsatt for mobbing oppgir om de er mobbet av medelever, digitalt mobbet, eller mobbet av voksene på skolen.

8 prosent av elevene oppgir å ha blitt utsatt for mobbing av medelever (se grafikk over)

Året før var det tilsvarende tallet 5,9 prosent, mens det i tidsrommet 2016 til 2021 har ligget på mellom 4,6 og 5 prosent.

3,8 prosent rapporterer at de er mobbet digitalt

Året før var denne andelen på 2,7 prosent. 61 prosent av de som er mobbet digitalt, er mobbet av medelever på skolen, mens 39 prosent er mobbet av andre som ikke har tilhørighet til skolen. Rundt 55 prosent av de som er mobbet digitalt, er også utsatt for såkalt tradisjonell mobbing

2,5 prosent av elevene oppgir at de er mobbet av voksne på skolen de siste månedene

I 2022 var denne andelen på 1,6 prosent. Jevnt over oppgir flere gutter enn jenter å ha blitt mobbet av voksene.

Du kan lese en egen sak med flere tall i Utdanningsdirektoratets egen oppsummering her.

Det er også Utdanningsdirektoratet som er oppdragsgiver.


Foto: COLOURBOX og NTNU Samfunnsforskning AS

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder