Avsluttet prosjekt

Evaluering av Teiknspråkpilot

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Stadped
Periode
01.10.2014 - 01.03.2015
​I dette prosjektet evaluerer vi Statped-prosjektet "Tiltak for styrking av teiknspråk i grunnopplæringa". Det er Utdanningsdirektoratet som er oppdragsgiver for Statped på prosjektet som skal evalueres. Forskningsevalueringen skal blant annet gi svar på følgende:Måling av grad av måloppnåelse for tiltakene sett i forhold til målsettingen for prosjektet.I hvilken grad tiltakene prosjektet har ført til har gjort tegnspråket mer kjent.I hvilken grad tiltakene har gjort tegnspråket mer tilgjengelig.Har tiltakene ført til utvidet kommunalt samarbeid, herunder etablering av interkommunale samarbeid?I hvilken grad tiltakene har overføringsverdi til andre arena slik som videregående skoler, grunnskoler og barnehager med en eller en liten gruppe tegnspråklige elever/barn.