Avsluttet prosjekt

Hjelpemidlers betydning for mestring og deltakelse i grunnopplæringen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF
Periode
07.03.2019 - 28.02.2020
​​Arbeids- og velfordsdirektoratet ønsker en forskningsbasert evaluering av hvilken betydning tilrettelegging og hjelpemidler har for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i grunnskolen og videregående opplæring. Det overordnede målet med oppdraget er å fremskaffe ny forskningsbasert kunnskap som kan: * bidra til økt deltakelse og mestring i skolen for unge med nedsatt funksjonsevne, slik at de kvalifiserer seg for høyere utdanning og arbeid * gjøre hjelpemiddelområdet bedre i stand til å prioritere innsats og iverksette tiltak tilpasset brukerne, for å øke deltakelse og mestring skolen