Avsluttet prosjekt

Støtte til Evaluering av gruppetilbud til barn av psykisk syke foreldre

Bidragsytere
Oppdragsgiver
St. Olavs Hospital HF
Periode
01.01.2000 - 01.01.2001