Avsluttet prosjekt

Evaluering av Euroskolens tiltak Avklaring

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Euroskolen/Agil AS
Periode
15.08.2016 - 15.08.2017
​Prosjektet går ut på å evaluere Euroskolens gjennomføring av arbeidsavklaring i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Evalueringen skal gjennomføres i 2016/2017, med en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Tilbudene i begge fylker er basert på det som i NAVs oppdragsportefølje er omtalt som Tiltak avklaring og tar utgangspunkt i den metodikken Euroskolen har utarbeidet for gjennomføring av slike tilbud. I evalueringen vil vi se nærmere på selve gjennomføringen. Selv om tiltakene i utgangspunktet er sydd over samme lest, må vi anta at det vil være lokale forskjeller når det gjelder både rammebetingelser, deltakere, kursholdere osv. Hovedfokus vil være på hva som kjennetegner «god praksis» og hva som skal til for å skape gode tiltak. I evalueringssammenheng snakker man gjerne om prosess, resultat og læring. Vår evalueringsopplegg vil inneholde alle disse elementene.