Avsluttet prosjekt

Boligens materielle, sosiale og symbolske betydning for barn og voksne

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken
Periode
05.01.2012 - 31.12.2013
​Prosjektet ønsker å studere hvilken betydning hjemmet og nærmiljøet har for barn og voksne i lavinntektsfamilier, med spesielt fokus på barna. I prosjektet vil både barn og foreldre bli intervjuet. Familiene vil bli utstyrt med et digitalt kamera, og utgangspunkt for intervjuer med barna er bilder som de selv tar av positive sider ved hjemmet og nærmiljøet. Prosjektet inngår som del av en større satsing fra Husbanken hvor målet er å forbedre kvaliteten på boligmiljøet i enkelte boligområder.