Avsluttet prosjekt

Organisering av tiltak for enslige mindreårige i Stavanger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Mina Fjøren Kopperstad
Periode
10.03.2019 - 10.06.2019
Stavanger kommune har engasjert NTNU Samfunnsforskning for å foreta en utredning av sitt arbeid overfor enslige mindreårige flyktninger i kommunen. Utredningen omfatter hele bredden av problemstillinger knyttet til arbeidet med målgruppa. Et sentralt punkt i vurderingene er om det er mulig å forbedre tilbudet på en kvalitetsmessig god, effektiv og kostnadsbesparende måte. I dette ligger det også en vurdering av forvaltning og oppfølging. Fokus er med andre ord både på innhold, organisering og økonomi. Per i dag er arbeidet med enslige mindreårige i Stavanger forankret i barnevernstjen. Iverksetting og drift er delt mellom tre ulike virksomheter. Bosettingen av enslige mindreårige har de siste årene svingt dramatisk, fra rekordhøye bosettingstall i 2016 til rekordlave tall de siste to årene. Også når det gjelder finansiering har det skjedd endringer de siste årene. Utredningen skal gi svar på om dette fortsatt er en hensiktsmessig organisering - gitt endringer i både bosettingstall og statlige rammebetingelser. ​​