Avsluttet prosjekt

Evaluering av den norske rektorutdanningen (LEDE)

Bidragsytere
  • Bjørn Stensaker
    Prosjektleder
  • Ingunn Dahler Hybertsen
    Prosjektleder
  • Marit Schei Olsen
    Prosjektdeltager
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.01.2010 - 31.12.2014
Avdeling
Studio Apertura
​Som et ledd i å utvikle den norske skolen ble det i 2009 opprettet et nasjonalt program for utdanning av skoleledere i grunn- og videregående skole. Rektorprogrammet tilbys av seks forskjellige fagmiljøer.Samtidig iverksatte Utdanningsdirektoratet en større følgeevaluering av programmet i perioden 2010 - 2014, og NIFU fikk oppdraget sammen med NTNU Samfunnsforskning. Evalueringen er et omfattende prosjekt som tar i bruk både kvalitative og kvantitative metoder.