Ledet til læring - Delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen - Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; deltakernes vurdering av egen utvikling

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7218-962-3
Avdeling
Studio Apertura
Den foreliggende delrapporten er den tredje av fire rapporter fra følgeevalueringen av den nasjonale rektorutdanningen – et initiativ som Utdanningsdirektoratet har tatt for å styrke lederkompetansen til rektorer og skoleledere i grunn- og videregående skole i Norge. Evalueringen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU og NTNU Samfunnsforskning i perioden 2010 – 2014.