Avsluttet prosjekt

Evaluering av dialoggrupper for foreldre

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trondheim Kommune v/Kvalifiseringssenteret for innvandrere
Periode
01.01.2016 - 31.12.2016

I dette prosjektet skal NTNU Samfunnsforskning evaluere arbeidet med dialoggrupper for foreldre som gjøres i regi av Kvalifiseringssenteret for innvandrere. Målet med dialoggruppene er å drive forebyggende arbeid med særlig fokus på godt foreldrearbeid og samhandling mellom barn og foreldre.

Målgruppen er foreldre som er en del av introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune. I evalueringsprosjektet er et av siktemålene å få fram gode eksempler på blant annet foreldreveiledning og annen informasjons-/opplæringsvirksomhet rettet mot minoritetsbefolkningen.

For å kunne evaluere dialoggrupper som arbeidsform, vil vi delta i arbeidsgruppemøter, intervju ansatte og deltakere i dialoggruppene, i tillegg til å være observatør på dialoggruppene. Siktemålet med prosjektet er å få innsikt i både innhold, metodikk og gjennomføring av arbeidet i gruppene.

Det blir utarbeidet en kort og oversiktlig evalueringsrapport.

Oppdragsgiver er Kvalifiseringssenteret for innvandrere i Trondheim kommune.