Forståelse gjennom dialog : Evaluering av dialoggrupper for nylig bosatte foreldre i Trondheim kommune

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-470-0
​I dette prosjektet har NTNU Samfunnsforskning evaluert arbeidet med dialoggrupper for foreldre som gjøres i regi av Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) i Trondheim kommune. Deltakerne er foreldre som deltar på introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune.