Avsluttet prosjekt

Barn som har foreldre med utviklingshemming

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Periode
01.01.2013 - 31.12.2014