Avsluttet prosjekt

Barnevern i et minoritetsperspektiv

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne- og likestillingsdepartementet
Periode
25.11.2009 - 25.11.2010
​Formålet med prosjektet er å evaluere videreutdanningen ”Barnevern i et minoritetsperspektiv” som tilbys ved fire høgskoler og som finansieres av Barne- og likestillingsdepartementet. Utdanningen skal styrke den flerkulturelle kompetansen hos ansatte i det kommunale barnevernet. Hovedmålsetningen med utdanningen er at studentene skal opparbeide kunnskap om hva et kultursensitivt barnevern innebærer, samt øke egne ferdigheter i arbeidet med barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn. Evalueringen skal omfatte studentenes faglige utbytte av studiet, studieplan og pensum, og selve organiseringen og gjennomføringen av studiet. Evalueringen vil føre til konkrete forslag til hvordan studiet bør forankres ved den enkelte høgskole, hvordan det bør markedsføres, og hvordan rekrutteringen til faget bør foregå. I tillegg vil evalueringen peke på mulige utviklingsaspekter ved studiet.