Avsluttet prosjekt

Etterutdanning og kompetanseheving til ansatte i videregående skole som har minoritetsspråklige elever

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Periode
15.08.2016 - 01.08.2017
Sør-Trøndelag fylke har engasjert NTNU Samfunnsforskning til å gjennomføre etterutdanning for ansatte i videregående skoler med minoritetsspråklige elever. En kartlegging av kompetansebehov viste at de ansatte har behov for kompetanseheving på en rekke ulike tema: • Inkludering i skolen • Psykosial helse • Flerkulturell forståelse • Didaktikk/metode – språkopplæring • Hjem-skole samarbeid • Norsk som andrespråk Skolene ønsker kompetanseheving på samtlige av disse temaene – med særlig vekt på tema knyttet til inkludering, flerkulturell forståelse og psykososial helse. Noen tema vil være aktuelle for hele personalgruppa, andre tema vil være særlig relevante for lærere som underviser minoritetsspråklige elever. Etterutdanninga skal tilbys som et skolebasert tiltak og skal gjennomføres på den enkelte skole, med utgangspunkt i de behovene den enkelte skole har. Når det gjelder selve gjennomføringen, vil vi foreslå en veksling mellom faglige innledninger og diskusjon i grupper og plenum. Det vil også bli utarbeidet en verktøykiste med oversikt over nettressurser og relevant litteratur for videre fordypning.