Avsluttet prosjekt

Evaluering av tospråklige lærere

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Høgskolen i Hedmark
Periode
01.10.2007 - 01.10.2008
​Formålet med prosjektet var å studere erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom ni høgskoler (HINorge) med utviklingen av en modell for en treårig bachelorgrad for tospråklige. Undersøkelsen kartla læringsutbyttet for den enkelte student, utdanningens relevans for kandidatens jobbsituasjon, samt problemstillinger knyttet til organisering og gjennomføring av studiet.