Avsluttet prosjekt

Organisasjonsutviklling i videregående skole - PPT

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NTNU Samfunnsforskning AS
Periode
06.11.2009 - 09.09.2011
Avdeling
Studio Apertura