Avsluttet prosjekt

Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med sårbare barn og unge

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Redd Barna
Periode
01.09.2017 - 01.03.2018

​NTNU Samfunnsforskning har fått i oppdrag å evaluere det frivillige arbeidet som Redd Barna gjør på asylmottak og krisesenter.

Hovedmålet med prosjektet er å:

1. Dokumentere hvilken betydning frivillighet har for barn i sårbare situasjoner i asylmottak og krisesenter.

2. Komme med anbefalinger for hvordan Redd Barna best kan tilrettelegge arbeidet med barn i mottak og krisesenter.