Aktiviteter og en meningsfull fritid : Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på asylmottak

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-550-9

​Denne rapporten presenterer funn fra evalueringen av Redd Barnas frivillige arbeid med bar​n på asylmottak. Rapporten er en del av et større prosjekt hvor vi har evaluert Redd Barnas frivillige arbeid med barn i sårbare situasjoner, herunder barn på asylmottak og barn på krisesenter.

Hovedmålsettingen med prosjektet i sin helhet har vært å dokumentere hvilken betydning frivillighet har for barn i sårbare situasjoner i asylmottak og krisesenter, og komme med anbefalinger til hvordan Redd Barna best kan tilrettelegge det frivillige arbeidet med barn i sårbare situasjoner. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Redd Barna, som har finansiert evalueringen med egne midler.