Avsluttet prosjekt

Evaluering av forskningsprosjekt om Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Universitetet i Sør-Norge
Periode
01.02.2019 - 15.09.2019
​Nav-Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge er i avslutningsfasen av et forskningsprosjekt som har prøvd ut ulike former for karriereveiledning for NAV-brukere. I forlengelsen av dette vil NTNU Samfunnsforskning gjennomføre en evaluering av dette prosjektet. Dette vil være en prosessevaluering, der hovedvekten vil ligge på en vurdering av i hvilken grad prosjektet har ført til varige endringer for partene og hvordan det har ført til endringer i arbeider mot målgruppene.​