Pågående prosjekt

Asylsøkerbarns skolegang

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Redd Barna
Periode
01.01.2008 -
​Prosjektets formål var å gi et overblikk over skoletilbudet til asylsøkerbarn i skolepliktig alder. Sentrale spørsmål har vært: Hvordan integreres barna i norsk skole? Får barna utdanning av likt omfang som øvrige elever i skolen? På hvilken måte tilpasser skolen tilbudet til asylsøkerbarn? Hva oppleves som svakheter ved skoletilbudet til asylsøkerbarn?